درباره ما

هدف:

با توجه به تعدد و پراکندگی نیروی انسانی فعال در حوزه مدیریت شهری و روستایی کشور (حدود 128000 نفر) از یک سو و تعدد و تنوع نیازهای آموزشی آنها از سوی دیگر، بهرهگیری از ظرفیتهای آموزش مجازی در راستای توانمندسازی اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا بسیار ضروری و حایز اهمیت است.

هرچند که بر این باوریم که صرفاً از طریق آموزش مجازی، نمیتوان تمامی نیازهای آموزشی شوراهای اسلامی در ابعاد مختلف را پاسخ داد. چراکه برخی از دورههای آموزشی الزاماً بایستی به صورت حضوری، کارگاهی، بازدید میدانی و سایر روشهای آموزشی ارایه شود. ولی سعی داریم تا ضمن شناسایی آن دسته از آموزشهایی که در بستر الکترونیک قابل ارایه هستند، زمینه ارایهی فراگیر، آسان و در دسترس را برای خانواده بزرگ شوراها فراهم نماییم.

معرفی سامانه:

شوراهای اسلامی پایه (شهر و روستا) و فرادست (بخش، شهرستان، استان و عالی استانها) می-توانند با ورود و ثبت نام اولیه در این سامانه به راحتی در دورههای آموزشی حضور یافته و پس از طی نمودن آزمون مربوطه و کسب نمره قبولی، به صورت برخط (آنلاین)، گواهینامه آموزشی مربوط را نیز دریافت نمایند.

در این سامانه به منظور دسترسی آسان جامعه هدف، محتواهای آموزشی به تفکیک نوع مخاطب (شورای اسلامی شهر، روستا و . . .) ارایه می شود.

از دیگر امکانات این سامانه میتوان به بانک اطلاعات مدرسین حوزه مدیریت شهری و روستایی، کتب و جزوات آموزشی، اخبار و اطلاعات مرتبط با آموزش، تقویم آموزشی و .. اشاره نمود.

از جمله مزایای این سامانه آن است که کلیه سوابق دورههای آموزشی مرتبط با هر یک از کاربران در آن نگهداری شده و در هر لحظه قابل دسترس می باشد.

ارزیابی دورههای آموزشی طی شده و همچنین اعلام نیازهای آموزشی جامعه هدف نیز از دیگر قابلیتهای پیشبینی شده در این سامانه است.

در راستا ارتقای کیفی دورههای آموزشی، در نظر است حتی الامکان، دروههای آموزشی به صورت نابرخط (آفلاین) تهیه، تدوین و بارگذاری شوند و سایر مراحل آن نظیر ثبت نام دوره، حضور در دوره، آزمون و ارائه گواهینامه، ارزیابی، نیزاسنجی و . . . به صورت الکترونیکی انجام شود.

امیدواریم این اقدام گام موثری باشد در راستای توانمندسازی نیروی انسانی فعال در حوزه مدیریت شهری و روستایی کشور.