دوره های شورای اسلامی شهرستان

آغاز نشده
ردیف نام دوره تاریخ شروع تاریخ پایان عملیات
در حال برگزاری
ردیف نام دوره تاریخ شروع تاریخ پایان عملیات
پایان یافته
ردیف نام دوره تاریخ شروع تاریخ پایان عملیات
1 الزامات، فرآیندها و رویکردهای نوین آموزش شوراها 4 مهر 1402 - 12:00 29 اسفند 1402 - 12:00
2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری¬ها و دهیاری¬ها 16 بهمن 1402 - 09:57 16 اسفند 1402 - 09:57