دوره های شورای عالی استانها

آغاز نشده
ردیف نام دوره تاریخ شروع تاریخ پایان عملیات
در حال برگزاری
ردیف نام دوره تاریخ شروع تاریخ پایان عملیات
پایان یافته
ردیف نام دوره تاریخ شروع تاریخ پایان عملیات
1 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری¬ها و دهیاری¬ها 16 بهمن 1402 - 09:57 16 اسفند 1402 - 09:57