دوره های شورای اسلامی روستا

آغاز نشده
ردیف نام دوره تاریخ شروع تاریخ پایان عملیات
در حال برگزاری
ردیف نام دوره تاریخ شروع تاریخ پایان عملیات
پایان یافته
ردیف نام دوره تاریخ شروع تاریخ پایان عملیات
1 رسیدگی به ساخت و ساز غیرمجاز در خارج از حریم شهرها ( کمیسیون ماده 99 شهرداری ها) 19 آبان 1402 - 08:00 29 اسفند 1402 - 08:00
2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری¬ها و دهیاری¬ها 16 بهمن 1402 - 09:57 16 اسفند 1402 - 09:57