دوره های شورای اسلامی روستا

آغاز نشده
ردیف نام دوره تاریخ شروع تاریخ پایان عملیات
در حال برگزاری
ردیف نام دوره تاریخ شروع تاریخ پایان عملیات
1 رسیدگی به ساخت و ساز غیرمجاز در خارج از حریم شهرها ( کمیسیون ماده 99 شهرداری ها) 19 آبان 1402 - 08:00 19 آذر 1402 - 08:00
پایان یافته
ردیف نام دوره تاریخ شروع تاریخ پایان عملیات