رونمایی از سامانه آموزش مجازی شوراها
چهارشنبه ، 18 مرداد 1402 ساعت : 11:15
این خبر را به اشتراک بگذارید
چهارشنبه ، 18 مرداد 1402 ساعت : 11:15

رونمایی از سامانه آموزش مجازی شوراها

سامانه آموزش مجازی شوراها